Anna Kozok - pedagog

Urodzona w 1994 r. w Pyskowicach
Absolwentka studiów pedagogicznych II stopnia na kierunku pedagogika opiekuńczo- wychowawcza realizowanych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Trener 1 st. Sensoplastyki® , animator zabaw dla dzieci.
Zdobyła kwalifikacje do pracy metodą LogoSensoryka©. Kierowniczka żłobka we Wrocławiu.
Wieloletnia wolontariuszka i opiekun półkolonii dziecięcych.
Jako pedagog szczególnie zainteresowana zagadnieniami dziecięcych umiejętności i zdolności społecznych oraz relacjami zachodzącymi w kontaktach rówieśniczych.
Jest osobą rodzinną. W swojej pracy najbardziej ceni sobie bliskie relacje z całymi rodzinami, współtworzenie ich codzienności. Powierzone zadania realizuje od A do Z, bez kompromisów. Uwielbia dbać o swój zielony parapet i... Popołudniowe spanko