Agata Obłąkowska - Mazurkiewicz Dyrektor Artystyczny

Wykształcenie

2002 – 2005

Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich przy Polskim Ośrodku Assitej w Warszawie

24 czerwca 2005

Uzyskany tytuł zawodowy aktor (ocena praktyczna na zakończenie studiów: celujący; ocena teoretyczna na zakończenie studiów: bardzo dobry)

2006 - 2010

Studia na Wydziale Aktorskim Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu (specjalizacja pantomimiczno-ruchowa)

27 września 2010

Uzyskany tytuł magistra sztuki na kierunku aktorstwo w specjalności aktorstwo dramatyczne z wynikiem bardzo dobrym.

2020

Ukończenie pedagogicznych studiów podyplomowych z wynikiem bardzo dobrym