Beata Lech - Kubańska - Wicedyrektor ds Artystycznych

Wykształcenie

2005 – 2009

Studia na Wydziale Lalkarskim, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu