Radosław Wojtas

Życiorys i zainteresowania

Mieszka w podwrocławskiej wsi.
Absolwent ZSZ we Wrocławiu , ukończył kurs grafiki komputerowej.
Śpiewa w przykościelnym chórze w Wilkszynie.
Interesuje się muzyką klasyczną, filmową , tworzeniem muzyki i różnymi dziedzinami sportu, oraz historią transportu kolejowego w Polsce i na świecie