Mariusz Gaj - Fundator i skarbnik Fundacji

Od ponad 15 lat związany z dolnośląskimi i lubuskimi organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi w obszarze edukacji i kultury. Od czerwca 2012 do maja 2016 roku prezes zarządu Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej (uhonorowanej w 2015 roku wyróżnieniem dla najlepszej organizacji pozarządowej na Dolnym Śląsku działającej w obszarze kultury).

Od kwietnia 2013 do stycznia 2015 roku wicedyrektor i organizator współpracy międzynarodowej Teatru Arka (uhonorowanego m.in. Nagrodą Miasta Wrocławia i Europejską Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego w 2014 roku).

Od marca 2017 wiceprezes zarządu Fundacji Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu, które w 2019 roku zostało wyróżnione na Giełdzie Projektów organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury za projekt pn. "Kapitańskie Opowieści".

W latach 2015 i 2016 koordynator projektów realizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Posiada ponad 10- letnie doświadczenie w koordynacji oraz rozliczaniu prawie 100 projektów finansowanych ze środków publicznych i prywatnych, w szczególności przez agendy Ministerstwa Kultury. Były to zarówno projekty kilku- miesięczne jak i zadania wieloletnie a ich kosztorys wahał się od kilku tysięcy do prawie miliona złotych rocznie.

Marynarz śródlądowy, miłośnik Odry i ojciec dwóch synów