Prezentacje spektakli dla osób z niepełnosprawnościami

2023 - "Przygody z Wyobrażonego Lasu"

Projekt ma na celu promowanie ich twórczości i udziału w wydarzeniach kulturalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnością z kultury i życia społecznego. Zadanie ma aktywizować osoby z niepełnosprawnością i zachęcać do uczestniczenia w wydarzeniach społecznych i kulturalnych. Miejscem realizacji zadania będzie sala teatralna przy ul. Poznańskiej 58.  Odbiorcami będą osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi z terenu powiatów: Wrocław, Wrocławski, Trzebnicki Ołowski i Oleśnicki, dla których cztery razy zagramy spektakl pt. „Przygody z wyobrażonego lasu”. Po spektaklu odbędzie się rozmowa z aktorami, a także młodzi widzowie wezmą udział w warsztatach teatralnych. Widzowie dowiedzą się jak powstaje spektakl i na czym polega praca w Teatrze. Aktorzy z niepełnosprawnością opowiedzą o swoich doświadczeniach i drodze do bycia aktorem. Podczas warsztatów zostanie również poruszony temat integracji z osobami z niepełnosprawnością mający na celu budowanie świadomości, wrażliwości , akceptacji oraz tolerancji w społeczeństwie.

Projekt dofinansowany ze środków PFRON Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego program "Nie ma barier. Dolny Śląsk".
 

 

2022 - "Mały książę", "Włoch w salonie"

Dzięki dofinansowaniu z PFRON - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urzędu Marszałkowskiego oraz z programu "Nie ma barier. Dolny Śląsk" mieliśmy możliwość 7-krotnej prezentacji naszych spektakli "Mały Książę" oraz "Włoch w salonie" dla widzów z niepełnosprwanościami. Po spektklach odbyły się rozmowy z aktorami, a także młodzi widzowie mieli okazję wziać udział w warsztatach teatralnych.