Warsztaty dla kadry Teatru Kambak finansowane przez PFRON/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Dolny Śląsk Bez Barier

Warsztaty Studia Kokyu prowadzone przez Przemysława Błaszczaka

Warsztaty składały się z podstaw aikido, treningu fizycznego i motorycznego oraz z ćwiczeń odnoszących się do tzw. „internal martial arts” (wewnętrznych sztuk walki) ze szczególnym akcentem na skupienie, uwagę, uważność, relację do przestrzeni i partnera/partnerów, żywe reagowanie na płynące od nich impulsy. Kluczowy jest tutaj koncept nieustannej, uważnej pracy nad sobą pogłębiającej świadomość w działaniu, co w naturalny sposób odsyła nas do Stanisławskiego i jego koncepcji pracy aktora nad sobą i metody działań fizycznych.

Warsztaty z Ewą Głowacką

Odbyliśmy cykl warsztatów z profesor Ewą Głowacką, która wykłada aktostwo oraz emisję głosu w Polsce i zagranicą. Doceniana przez krytyków, współpracowników, artystów oraz widzów, zdobywczyni liczych nagród i nominacji. W swojej pracy zachęca uczestników - aktorów, artystów, performerów - do tego, by pełniej łączyli się ze swoimi siłami twórczymi, ekspresą ciała oraz głosu, tak by autentycznie i odważnie mogli budować swe sceniczne kreacje.

Warsztaty z psycholog Martyną Nowak

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat tego czym jest seksualność osób z niepełnosprawnością, jak o niej rozmawiać, jak wspierać, jak reagować w sytuacjach trudnych oraz co zrobić, żeby takich sytuacji było jak najmniej.