REGULAMIN
REZERWACJI, ZAKUPU ORAZ ZWROTU BILETÓW W TEATRZE KAMBAK

            

            I. Zasady kupna i zwrotów biletów indywidualnych

1. Sprzedażą biletów zajmuje się Dział Organizacji Widowni, z którym można się skontaktować drogą telefoniczną:+48 603 894 841 w godzinach 8.00 – 17.00 lub mailową: rezerwacja@kambak.pl 

2. Bilety na spektakle można zakupić on-line poprzez stronę pośrednika ekobilet.pl 

3. Teatr KAMBAK nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające
z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu sprzedaży pośrednika

4. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania podać poprawne dane, niezbędne do jej wystawienia.

5. Kupujący, którzy zakupili w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe, zobowiązani są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na spektakl, na który zostały zakupione bilety. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię.

6. Sprzedaż biletów w systemie on–line kończy się równo z godziną rozpoczęcia danego spektaklu.

7. Po dokonaniu płatności Klient otrzyma zakupiony bilet na adres e-mail podany w formularzu rejestracji. Bilet można okazać na telefonie bileterowi przy wejściu na spektakl. 

8. Teatr KAMBAK zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyny.

9. Teatr KAMBAK nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

10. Teatr KAMBAK nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. 

11. Bilety ulgowe na spektakle przysługują dzieciom, studentom, emerytom, rencistom za okazaniem legitymacji.

12. Miejsca na spektaklach są nienumerowane

13. Zwrot biletów zakupionych on-line odbywa się zgodnie z regulaminem pośrednika ma którego stronie został zakupiony bilet. 

14. Każdy uczestnik wydarzenia Teatru KAMBAK, bez względu na wiek, musi posiadać bilet.

15. Dzieci do lat 15 muszą przebywać pod opieką dorosłego opiekuna na wszystkich wydarzeniach Teatru KAMBAK

 

II .Zasady rezerwacji, kupna i zwrotu biletów dla grup zorganizowanych:

 

1.Rezerwacji biletów grupowych można dokonywać w Dziale Organizacji Widowni drogą telefoniczną tel.: +48 603 894 841 lub mailową rezerwacja@kambak.pl

2. Rezerwacje telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00

3. Bilety grupowe w Teatrze KAMBAK przysługują grupom zorganizowanym, grupom z przedszkoli i szkół oraz innych placówek oświatowych.

4. Przy zakupie biletów grupowych opiekunom grupy przysługują bilety darmowe w ilości jeden bilet dla opiekuna na dziesięcioro dzieci. W przypadku większej ilości, każdy kolejny opiekun płaci za bilet w cenie biletu grupowego.

5. Osoba rezerwująca miejsca dla grupy zorganizowanej zobowiązana jest do pisemnego potwierdzenia rezerwacji w terminie ustalonym, przy składaniu rezerwacji, przez pracownika Działu Organizacji Widowni. Pisemne potwierdzenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres: rezerwacja@kambak.pl. Wzór pisemnego potwierdzenia jest dostępny TUTAJ

6. W przypadku kiedy kupujący potrzebuje faktury VAT, należy w pisemnym potwierdzeniu podać dane do faktury.

7. Grupy zorganizowane zobowiązane są do wcześniejszego wykupienia biletów w terminie do 14 dni przed spektaklem lub ustalonym przy rezerwacji biletów.

8. Bilety można zakupić, opłacając je przelewem na konto Fundacji KAMBAK . Nr konta: 33 1140 2004 0000 3302 8195 3305 . W tytule przelewu należy wpisać nazwę instytucji, na którą została złożona rezerwacja, datę oraz tytuł spektaklu. 

9. W przypadku biletów grupowych o zwrócenie należności można ubiegać się najpóźniej do :

- 5 dni kalendarzowych przed spektaklem w przypadku zwrotu od 15 do 20 biletów 

- 7 dni kalendarzowych w przypadku zwrotu od 21 do 25 biletów 

- 10 dni kalendarzowych w przypadku zwrotu więcej niż 26 biletów. 

10. W przypadku, gdy zwrot biletów grupowych spowoduje zmniejszenie liczby biletów z zakupionej puli poniżej 15-tu – zwrot biletów nie jest możliwy. 

11. Zwroty biletów będą dokonywane wyłącznie po okazaniu faktury. 

12. Bilety nie podlegają zwrotowi w dniu spektaklu lub w przypadku spóźnienia się Widza na spektakl. 

13. Pieniądze za zwrócone bilety zostaną przekazane osobie rezerwującej taką samą drogą jaką dokonano zapłaty. 

 

            III Dane osobowe i ich przetwarzanie

 

  1. 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Fundacja KAMBAK
  2. 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupu biletów drogą elektroniczną.  Fundacja KAMBAK przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży biletów zamówionych przez Klienta, oraz  w celu świadczenia usługi newslettera.
  3. 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po skontaktowaniu się z Działem Organizacji Widowni.
  4. 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
  5. 5. Przy zakupie biletów dane osobowe Zamawiającego zostają umieszczone w bazie Fundacji KAMBAK. 
  6. 6. Poprzez dokonywanie rezerwacji drogą internetową lub telefoniczną Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Fundację KAMBAK danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
  7. 7. Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Instytucji, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe.
  8. 8. W celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Instytucja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
  9. 9. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.

10. Teatr zastrzega sobie prawo zmiany repertuaru.

11. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie.