Teatr Kambak jest profesjonalnym teatrem integracyjnym

Podstawowym założeniem naszego teatru jest fakt, że na jednej scenie, według równych praw i obowiązków funkcjonują i tworzą teatr aktorzy z niepełnosprawnościami i aktorzy zawodowi. Inkluzja różnych środowisk, integracja i ogromna wrażliwość osób z niepełnosprawnościami daje możliwość stwarzania niespotykanej na skalę światową jakości artystycznej

Spotkanie z teatrem integracyjnym stwarza możliwość do tak ważnej dla społeczeństwa rozmowy o wrażliwości i potrzebach innych, o przełamywaniu barier i stereotypów.Rozmowy o tolerancji, akceptacji, poszanowaniu i docenianiu osób z niepełnosprawnościami.

Patrząc na osiągnięcia i pracę naszych aktorów udowadniamy, że nie ma rzeczy niemożliwych, że pasja i wiara może doprowadzić do wymarzonych celów. Spektakle tworzone przez tak wyjątkowy zespół przepełnione są prawdą i bliskością z drugim człowiekiem. Są spotkaniem, z którego nie można wyjść obojętnie.