Działalność fundacji KAMBAK koncentruje się na tworzeniu i promowaniu kultury i sztuki osób z niepełnosprawnością oraz osób z różnych grup wykluczonych społeczenie. Stwarzamy przestrzeń do pracy, warsztatów i przede wszystkim, do poznania i akceptacji drugiego człowieka i siebie.

 

Grupy, do których kierowana jest działalność Fundacji KAMBAK, to przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny, przy czym ideą naszych działań jest integracja z całym społeczeństwem, głównie poprzez kulturę i sztukę.

 

Ważną kategorią odbiorców są dzieci i młodzież , którym przybliżamy m.in. najważniejsze dzieła polskiej kultury, ale którą również uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności osób z niepełnosprawnościami, zrozumienia ich problemów. Prowadzimy również warsztaty i debaty dla uczestników wszelkich grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy), osób wykluczonych społecznie i potrzebujących.

 

 Bardzo ważne jest dla nas realizowanie prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do tworzenia i odbioru kultury i sztuki. Każdy ma prawo być twórcą i rozwijać swoje pasje i umiejętności, niezależnie od dysfunkcji, z którą przyszło mu funkcjonować, niezależnie od sytuacji życiowej, w której się znajduje.

 

Naszym celem jest wzrost świadomości społecznej na temat twórczych możliwości osób z niepełnosprawnościami i sposobów ich funkcjonowania w życiu kulturalnym i społecznym Polski. Aby nasza działalność miała jak największy zasięg i wartość, nawiązujemy współpracę z wieloma miejscami, instytucjami i ludźmi kultury.

 

Do najważniejszych celów Fundacji należą:
  • rozwijanie i promowanie kultury
  • działanie na rzecz pomocy społecznej
  • działanie na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • aktywizacja zawodowa i rehabilitacja poprzez sztukę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym